Werkwijze

Dit is afhankelijk van de situatie van een cliënt. Allereerst maken we een analyse waar we ondersteuning kunnen bieden. We nodigen hiervoor de ondernemer uit voor een uitgespreid gesprek. Hierbij wordt goed gekeken in welke fase het bedrijf zich bevindt. 

Er volgt dan een gedetailleerde analyse. Als blijkt dat het bedrijf levensvatbaar is en er bijvoorbeeld inkomsten zijn, dan is er veel mogelijk. We zijn overigens ook buiten kantorenuren bereikbaar. Het lijkt een detail maar blijkt in de praktijk bijzonder belangrijk.

Emotie

Veel van onze cliënten  hebben het één en ander meegemaakt, waardoor ze in een situatie met schulden, of het niet kunnen nakomen van betalingsverplichtingen, zijn gekomen. De emotie zit zodoende vaak in de relatie met de schuldeisers. In eerste instantie gingen de zaken goed, maar als het mis raakt, is zo’n relatie verstoord. We gaan daarom meteen met de schuldeisers in gesprek om weer een normale communicatie te creëren.

Boekhouding

Ondernemers met schulden verzuimen nogal eens om hun boekhouder of accountant te betalen. Het gevolg is dat een boekhouding onder water raakt, met andere woorden, soms lastig is te achterhalen. Zoiets maakt het allemaal alleen nog maar erger. Als er geen overzicht meer is, dan wordt het zoeken naar oplossingen moeilijker”. 

“Ondernemen is een levenswijze. Het is belangrijk dat men hiervoor kiest. Voor problemen is er altijd een oplossing. Het is belangrijk om hiervoor de krachten te bundelen. (Peter van der Zwan, nestor Trust and Law Groep)

Mediators

In de praktijk zijn we mediators die voor hun cliënt ‘tijd’ kopen. We vragen allereerst om de vordering voor een bepaalde tijd te parkeren. Deze tijd gebruiken we om een overzicht te krijgen van alle schulden, de inkomsten en de toekomst van het bedrijf. De volgende stap is om met een voorstel te komen, waarin wellicht ‘finale-kwijting’ een rol speelt of dat er gaat worden afbetaald. Begrijp ons goed, we willen ook met schuldeisers meedenken. Kortom, met z’n allen meewerken aan een oplossing.  

E-mail

Info@defensorconsultancy.nl

Telefoon

085-1309696

Adres

Hoefweg 205b (gebouw 2) 2665 LB Bleiswijk